Froster AS | Kvalitet og kompetanse

ALH Serien <15 bar

ALH – serien er designet for de mest krevende applikasjoner

Bruksområde:
Vannbehandling:
Jernholdig klorid, aktivt kull, koagulant, alum, flokkulering, slam og skum
Mineral prosessering:
Opp til 60 000 cp, leire opp til 800g/l, partikkelstørrelse max 30 mm, diverse syrer
Keramisk industri:
Formfylling, forsyning av filterpresser, fiberholdig mørtel, gips, lett sement
Kjemisk Industri:
Diverse syrer, PVDF latex, alkoholer, såpe, ikke-aromatiske løsemidler

Næringsmiddel : Tomatsaus, potetstappe, gelantin, ølgjær, fiskefarse, olivenolje, vin. Da med slange i næringsmiddel-godkjent materiale og anslutninger i syrefast stål, AISI316.
Maling, vannbasert maling, akrylbaserte væsker, pigmenter, blekk.
Papirindustri: Latex, kaolin, slam, dosering av diverse kjemikalier
Landbruk: Gylle, gjødsel, melasse, flytende sukker og diverse kjemikalier.

Virkemåte:
To ”sko” montert 180° i forhold til hverandre på en rotor klemmer på en tykkvegget slange som inneholder mediet som skal pumpes. Skoenes komprimering av slangen skaper et kontinuerlig vakuum ved pumpens innløp og skyver samtidig mediet mot pumpens utløpsside. Pumpehuset innholder smørevæske som reduseres friksjonen mellom skoene og slange og sikrer best mulig ytelse og varighet på slangen. Det pumpede mediet er kun i kontakt med innsiden av gummislangen, dette gjør det mulig å pumpe en rekke forskjellige sensitive væsker

 

Fordeler:
– Ingen akseltetning
– Robust, støpejern
– Egnet for aggressive og viskøse væsker
– Dosering av meget korrosive væsker
– Selvsugende opp til 9 meter
– Tar ikke skade av tørrkjøring
– Utløpstrykk opp til 15 bar
– Meget enkelt vedlikehold
– ”Heavy duty” lager, livstidsmurt
– Reversibel
– Girboks beskyttelse (lekker ikke inn i gir ved slangebrudd)
– lavt lydnivå: <70 dB ved 1m


Få Tilbud

    [cf7_field_to_display_page_title]