Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Kundeservice

T + 47 55 36 58 55
post@froster.no

Døgnbetjent kundeservice

  Industri
  Prosessutstyr
  VVS / VA
  Entrepenør & Landbruk

  Radonett Airgap utvider produktsortimentet!

  skrevet av Artur Burdek
  21.04.2021

  Med den stadige økende etterspørselen etter brutt vannspeil(kategori 5) har produsenten Radonett Airgap valgt å utvide sitt produktsortiment for å tilfredsstille kundenes etterspørsel.

  Froster har i samarbeid med Radonett Airgap hatt et bærekraftig samarbeid omkring levering av de driftssikre aggregatene, spesielt designet for avløpspumpestasjoner- og renseanlegg. De siste årene har markedet hatt økende fokus på å sikre det offentlige drikkevannsnettet i henhold til standarden NS-EN1717. Fabrikken har sett at antall ulike applikasjonsområder har økt og utviklet sitt produktsortimenet med dette i tankene.
  Den største nyheten er at flere av modellene våre er nå tilgjengelige med pumper som gir økt trykk og vannmengde som er fordelaktig der kunden trenger dette.

  Vår produktansvarlige Knut Tøraasen sier at dette er

  Produsenten kommenterer at den økte etterspørselen har gitt nye muligheter for Froster i Norge å u

   

   

  Radonet Airgap brosjyre her med tile                    Kemper brosjyre med tile her