Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Kundeservice

T + 47 55 36 58 55
post@froster.no

Døgnbetjent kundeservice

  Industri
  Prosessutstyr
  VVS / VA
  Entrepenør & Landbruk

  AUSTEVOLL HAVBRUK – NORDLAND MARINE YNGEL

  I 2008 leverte Froster AS 1 stk slangepumpe til Nordland Marine Yngel sitt anlegg på Lovlund.
  Pumpen benyttes for pumping av levende for (plankton) til produksjonen av settefisk (torsk).

  Pumpe data:
  Slangemateriale: NBR
  Medium: Levende plankton
  Anslutninger: DN 50
  Motor: 3,0 kW
  Levering: 2008