Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Kundeservice

T + 47 55 36 58 55
post@froster.no

Døgnbetjent kundeservice

  Industri
  Prosessutstyr
  VVS / VA
  Entrepenør & Landbruk

  BJØRSVIK SETTEFISK

  Bjørsvik Settefisk AS (Eid av Lerøy) overtok i 2006 driften av Lindås Settefisk.

  I forbindelse med ny oppstart ble anlegget omfattende oppgradert.

  Det ble installert store nye dykkpumper og gamle ble renovert.

  Bjørsvik Settefisk AS valgte pumper og service fra Froster AS.