Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Kundeservice

T + 47 55 36 58 55
post@froster.no

Døgnbetjent kundeservice

  Industri
  Prosessutstyr
  VVS / VA
  Entrepenør & Landbruk

  Homa dykkpumper

  MONTERT HOS DOMSTEIN I KALVÅG

  Bildet viser 6 m³ tank innmontert 2 stk. DN125, 15 kW dykkpumper med kutteanordning.

  Pumpene håndterer alt prosessvann fra Domstein sitt anlegg på Kalvåg.

  Applikasjonen ansees for vanskelig på grunn av stort innslag av partikler fra produksjonen og mange driftstimer pr. døgn.

  Froster AS har levert en komplett pumpestasjon med tank, geiderør, koplingsføtter, pumper og styreskap.