Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Kundeservice

T + 47 55 36 58 55
post@froster.no

Døgnbetjent kundeservice

  Industri
  Prosessutstyr
  VVS / VA
  Entrepenør & Landbruk

  SAULEKILEN RENSEANLEGG – ARENDAL KOMMUNE

  Bildene nedenfor er fra Saulekilen Renseanlegg i Arendal kommune.
  De har 2 stk Wangen pumper med mateskrue installert for pumping av slam.
  Den ene av pumpen har også brobrekker i matekassen, dette er for å hindre at tørre medier skal ”hope” seg opp langs veggene i matekassen.

  Pumpe data:
  Wangen KL50RQ 60.4
  Løftehøyde: 12 bar
  Medium: Slam (Ts= 25/30%)
  Motorstørrelse: 5,5 kW