Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Kundeservice

T + 47 55 36 58 55
post@froster.no

Døgnbetjent kundeservice

  Industri
  Prosessutstyr
  VVS / VA
  Entrepenør & Landbruk

  WEYLAND AS

  Weyland AS har utviklet en andregenerasjons teknologi for framstilling av biodrivstoff fra trevirke, halm
  fra kornproduksjonen og andre celluloseholdige råstoffkilder.

  Biodrivstoff basert på teknologi som kan utnytte slike råvarer bidrar til at fornybare energikilder kan
  benyttes i stor skala i transportsektoren uten å konkurrere med matvareproduksjon om landressurser.
  Bilden nedenfor viser noen av pumpene Froster as leverte til Weyland sitt pilotanlegg. Pumpeleveransen
  bestod hovedsakelig av doseringspumper for sterke syrer.