Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Froster ansetter ny salgsingeniør innen VVS/VA!

Knut Tørraasen kommer fra Våler i Hedmark og er utdannet økonom. Han kommer fra stilling som teknisk selger fra Nippon gases (Praxair) og har forøvrig bred teknisk erfaring fra mange bransjer.

– VA-bransjen er en spennende verden, der det skjer mye nytt. Å bruke min kompetanse, erfaring og innsikt som verktøy for å sikre gode løsninger, som underbygger drikkevannsforskriften og hensiktsmessige tiltak mot infrastruktur og vannkvalitet i ledningsnettet, samt forebygge bakterielle, lokale epidemier, anser jeg som viktig og givende, sier Tørraasen.

Tørraasen falt for Froster fordi firmaet framstår som en godt innarbeidet virksomhet med gode tekniske løsninger som har kan bida til trygghet når man skal planlegge investeringer i VVS og VA.

– Selv om jeg ikke er ingeniør er jeg oppvokst på gård, er født nyskjerrig på teknikk og interessen har fulgt meg hele livet. Tidlig lærte vi oss å løse tekniske utfordringer på gården. Gjennom å selge tekniske løsninger i mange bransjer har jeg lært meg å innta problemløserrollen og finne gode  konsepter. Det kommer ofte godt med å se litt stort på ting, slik en økonom er nødt til å gjøre, sier Tørraasen, som forøvrig er bosatt på Sotra.

Artur Burdek, daglig leder i Froster, sier at de nå har sikret seg en person med solid erfaring, høy kompetanse og et autentisk ønske om å finne varige, gode løsninger for kundene.

– Vi har gjennom mange år befestet vår posisjon som leverandør av kvalitetsprodukter til VVS, VA og pumpesegmentet i Norge. Vi styrer etter langsiktige verdier, som tillit og kvalitet fremfor kortsiktig gevinst. Vi ønsker å tilby løsninger som underbygger de verdiene Froster forfekter, samtidig som han kan bidra med å se våre metoder og muligheter i et nytt perspektiv og på den måten bidra til at vi kan bli enda bedre enn vi er i dag. Det vil alltid være rom for forbedring og å anta at vi er et unntak, er ikke i tråd med hvem vi ønsker å være, sier Artur Burdek. 

– Produkter med bakgrunn i driftssikkerhet og vedlikeholds løsninger er på sikt gode  investeringer. Mange produkter som kan fremstå rimelige i kjøpsøyeblikket, viser ofte en økende driftskostandskurve over tid. Mange av Frosters konsepter har også utvidet mulighet for overvåkning, programmering, fjernstyring og kontroll, er ressursbesparende og tilfredsstiller dagens og morgendagens krav til bærekraft, avslutter Knut Tøraasen, som primært vil jobbe mot VVS og VA segmentet, hos og med de sentrale grossistene.