Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Brutt vannspeil

Drikkevannet vårt er den mest verdifulle ressursen vi har. Derfor skal vi beskytte dette mot all væske som kan inneholde smittestoff, dvs. bakterier, virus eller parasitter som gjør folk syke.
Dette omfatter avløpsvann, alt vann som kan ha vært i
kontakt med husdyrgjødsel o.l., og elvevann, sjøvann og
annet vann i naturen.
Produktet er konstruert for å tilfredsstille kravene i NS-EN 1717:2001, TEK17 §§ 15-6 og 15-9 og i Standard abonnementsvilkår.

Produktspekter

RADONETT AIRGAP | KATEGORI 5 Fordeler med AirGap Komplett leveranse, testkjørt på fabrikk Levert til de fleste av Norges kommuner, …