Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Fiskeindustri

Biogass

Kjemisk indstri

Næringsmiddel

Vann og avløp

VVS

Shipping

Olje og gass

Landbruk

Froster AS har kompetanse og produkter som dekker væskehåndtering innen de aller fleste markedssegmenter i Norge.

Denne erfaringen, sammen med vårt store produktsortiment, sørger for at vi til en hver tid tar vare på dine behov.

Fiskeriindustri

Froster AS tilbyr en bred portefølje av pumper og instrumentering for fiskeindustrien.

Biogass

Froster AS har en bred portefølje av levering av pumper til kunder innen biogass.

Vann og avløp

Froster AS tilbyr en bred portefølje av pumper, munchere, instrumentering, målere og ventiler for blant annet renseanlegg, vannverk, drikkevannsdistribusjon og kommunale pumpestasjoner.

Næringsmiddel

Vi er en ledende leverandør innen væsketransport og har lang erfaring med en rekke referanser som leverandør til denne krevende industrien.

Kjære kunder og samarbeidspartnere, Vi er glade for å kunngjøre at Froster AS vil delta som utstiller på den prestisjetunge ...

Froster stiller ut med store deler av VVS og VA-sortimentet på VVS-dagene i Lillestrøm 19.-21. oktober! Under messen kan du ...

Det er snart tid for å samles på en av fiskerinæringens viktigste møteplasser. I Trondheim 23.-26. august kan du treffe ...

Styrker VVS/VA-avdelingen

Froster øker i omsetning, antall større prosjekter, og har hatt en jevn økning i antall ansatte. Det er særlig salg ...

Konkurransedyktige priser

Gjennomgående høy kvalitet

Raske svar og høyt servicenivå

Servicepartnere over hele landet

Hvorfor velge Froster AS