Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Kundeservice

T + 47 55 36 58 55
post@froster.no

Døgnbetjent kundeservice

  Industri
  Prosessutstyr
  VVS / VA
  Entrepenør & Landbruk

  Pedrollo pumpeautomat

  DG PED  er en pumpeautomat med integrert frekvensomformer og inkluderer:

  • Høyeffektiv selvsugende pumpe
  • Trykktank
  • Trykk og flow-sensor
  • Tilbakeslagsventil
  DG PED er en kompakt, automatisk , stillegående og høyeffektiv pumpesystem!

  Den sofistikerte frekvensstyringen, som er hjerte i systemet, gir følgende fordeler:

  • Sørger for stabilt trykk ved å konstant justere turtallet på pumpen i henhold til kapasitetsbehovet
  • Kontrollerer de hydrauliske og elektriske driftsparameterne og beskytter pumpen
  • Kan utstyres med et ekspansjonskort som gir muligheten til å operere i parallell med flere pumper ved å kontrollere input- og output-signaler
  • Tilpasser seg hvert type trykksystem, også eksisterende opplegg
  • Senker spenningskravet for start og stopp av pumpen for å gi økt energibesparelse