Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Froster Pumper

Pumper

Vårt kompetansenivå er høyt og vi har styrket kompetansekraft gjennom tette relasjoner til uavhengige produsenter over hele verden, hovedsakelig Italia og Tyskland.
Froster AS har i dag hovedagenturet for 10 europeiske pumpefabrikker, og er forhandler for 30 totalt.

Produktspekter

Wangen eksenterskruepumper: Pålitelige løsninger for væskeoverføring. Wangen eksenterskruepumper tilbyr enestående nøyaktighet og pålitelighet i væskeoverføring. Med innovativ teknologi sikrer Wangen-pumpene effektiv håndtering av ulike substanser, fra tynne væsker til viskøse medier. Enten det er i næringsmiddelindustrien, kjemisk produksjon eller avløpssystemer, leverer Wangen eksenterskruepumper resultater du kan stole på. Optimaliser prosessene dine med Wangen.
Overlegen pumpeteknologi med sentrifugalpumper! Perfekte for tyntflytende væsker som vann, syrer, baser og næringsmidler. Variabel kapasitet sikrer optimal løftehøyde/trykk. Ideell for vann, sjøvann, kloakk, slurry, syre og mer. Bruk dem til oppvarming, trykkøkning og pumpestasjoner.
Hygienisk pumping for lav- og høy-viskøse, flyktige og gassholdige medier. Ideal for kravstore rengjørings- og effektivitetsstandarder. Opplev kvaliteten!
Vakuumpumper benyttes innen industrien bl.a. til: fordampning, tørking, evakuering og fjerning av avgasser. Også i kjemisk-, petrokjemisk-, farmasøytisk-, matvare-, tekstil- og papirindustri.
Hovedbruksområdet til Lobepumper er viskøse væsker (tyktflytende) og væsker som må behandlers/pumpes skånsomt. Disse benyttes mye i næringsmiddelindustri på grunn av at de er veldig skånsom mot mediet og fordi de er enkelt lar seg rengjøre.
FPZ SpA er en ledende aktør innen produksjon, og globalt salg av sidekanalblåsere. I Norge representeres FPZ av Froster AS Alle standard FPZ blåsere har lyddemper på utløp, som kan tilpasses til forskjellige applikasjoner. Alle impellere er av Aluminium-legering og er dynamisk balansert.
En slangepumpe er attraktiv pga. sin enkle og effektive virkningsmåte. Nøyaktig konstruerte ulike typer av elastomer av termoplast er plassert inne i pumpen. Slangen blir presset sammen av rotasjonen til rotoren og dens korresponderende ruller eller sko. Den gjenvinner sin opprinnelige form og skaper et vakuum, som suger væsken inn i pumpen. Væsken kommer inn blant rullene som presses mot slangen, og den presses skånsomt mot utløpet av den følgende rullens bevegelse.
Kvernpumpe for pumping av kloakk og andre væsker med innhold av myke partikler. Den kutter myke partikler opp i små biter og kan leveres med store løftehøyder. Monteres permanent eller transporteres. Kan også leveres med nivåvipper for automatisk drift.
Periferiske pumper også kalt “Regenerative Turbine pumps” er en krysning mellom en fortrengerpumpe og en sentrifugalpumpe. Mediet pumpes i en periferisk kanal , ikke ulikt som i en side kanal pumpe. Disse pumpene var i utgangspunktet et nisjeprodukt, men de er i dag avgjørende i en rekkeforskjellige applikasjoner:
Tannhjulspumper er særlig godt egnet for tregt-flytende, viskøse og vanskelige medium uten partikler. Selvsugende og reversibel med full kapasitet i begge retninger, gode trykk-egenskaper og ingen pulsering. Robust og egnet for tung kontinuerlig drift fra 60°C til 300 °C. Anvendelsesområder: Asfalt, bitumen, råolje, sulfatsåpe, olje, voks, diesel, fargestoff, lim, lut, løsningsmiddel, plastmasse, melasse, dyrefor, sjokolade-masse, polyester, m.m.
Pumpene passer godt til både korrosive og ikke-korrosive medier, takket være det store materialutvalget. De er selvsugende, og tåler både tørrkjøring og drift mot stengt ventil. Den robuste konstruksjonen gjør at pumpene kan kjøres kontinuerlig så vel som i intervall.
Doseringspumper er spesielt velgenet til applikasjoner der en har behov for justering av mengde og har et visst mottrykk. Leveres i menge ulike utførelser med blant annet integrert frekvensomformer og pumpehoder i alle typer materialer. Stempel doseringspumpen er hyppig brukt der en manuelt skal justere mengden i en applikasjon. Mengden justeres ved å endre stempelets slaglengde og/eller motorens turtall. Leveres både som membran doseringspumpe og ren stempel doseringspumpe
Syrefaste impellerpumper med lavt turtall og fleksibel (kunststoff )impeller. Disse pumpene er spesielt godt egnet for pumping av ømfintlige og viskøse medier, også med partikkelinnhold. Pumpene blir mye brukt i vinindustri, matvareindustri, kjemisk industri og kosmetisk & farmasøytisk industri.
Tekniske Data Kan leveres i en rekke kapasitets- og trykk-klasser Temperaturer opp til 450°C Konstruksjon Horisontal sentrifugalpumper / Turbinpumper / Membranpumper med permanent magnet driftssystem. Pumpehuset er helt tett og pumpen drives av en drivmagnet på utsiden som roterer rundt en innermagnet i pumpehuset. Pumpene kan leveres på ramme med kopling eller i monoblock utførelse Applikasjoner Pumping av syrer, hydrokarboner, diatermisk olje, flytende gass, eksplosive og giftige væsker. Materialer Leveres i en rekke forskjellige metall- og kunststoff- utførelser. Ta kontakt for mer informasjon.
Dykkpumper designet for behandling av slam, rusk, kloakk, rene væsker og industrielt avløpsvann. Kan benyttes for rene væsker, forurensede/partikkelholdige væsker, samt for pumping av store vannmengder.
Triplex pumper for applikasjoner med krav til høyt trykk. Leveres komplett med el-motor, diesel/bensin- motor eller gearmotor, sammensatt på ramme, tralle eller offshore-skid.