Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Twin Skruepumper

Hygienisk pumping for lav- og høy-viskøse, flyktige og gassholdige medier. Ideal for kravstore rengjørings- og effektivitetsstandarder. Opplev kvaliteten!

Produktspekter

Wangen Twin Skruepumpe: Hygienisk mesterverk for pålitelig pumping! Designet for lav- og høy-viskøse, flyktige og gassholdige medier med høye hygienekrav. …