Froster AS | Kvalitet og kompetanse

E-post: post@froster.no    Sentralbord: 55 36 58 55    Hovedkontor: Sandviksveien 30, 5036 Bergen

Wangen Twin Skruepumpe

Wangen Twin skruepumpe

Twin skruepumpen er en del av Wangen sortiment innen hygeniske pumper
Den er utviklet for å sikre pålitelig pumping av lav- og høy viskøse, flyktige og gassholdige medium i applikasjoner som har høye krav til renhold og virkningsgrad.

Tekniske data
Topp resultater for SIP & CIP vasking

– meget høyt turtallsområde gjør at
pumpen kan benyttes for pumping av
både produkt og vaskemedium
– Høyt turtall i ”vaskemodus” sikrer
perfekt vask av pumpe
– Høyt trykk, opp til 16bar tillater
vaskemediet å rengjøre rør og fittings.
Enkel manuelt renhold

– Pumpehuset demonteres med kun
4 bolter
– Alle væskeberørte deler lett
tilgjengelig

To pumper i en

– Wangen Twin kan benyttes som produkt- eller CIP –
pumpe
– Det er derfor ikke behov for separat sentrifugalpumpe,


Få Tilbud