Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Vann og avløp

Froster AS tilbyr en bred portefølje av pumper, instrumentering, målere og ventiler for blant annet renseanlegg, vannverk, drikkevannsdistribusjon og kommunale pumpestasjoner.

Produktspekter

Drikkevannet vårt er den mest verdifulle ressursen vi har. Derfor skal vi beskytte dette mot all væske som kan inneholde smittestoff, dvs. bakterier, virus eller parasitter som gjør folk syke. Dette omfatter avløpsvann, alt vann som kan ha vært i kontakt med husdyrgjødsel o.l., og elvevann, sjøvann og annet vann i naturen. Produktet er konstruert for å tilfredsstille kravene i NS-EN 1717:2001, TEK17 §§ 15-6 og 15-9 og i Standard abonnementsvilkår.