Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Tannhjulspumper

Tannhjulspumper er særlig godt egnet for tregt-flytende, viskøse og vanskelige medium uten partikler. Selvsugende og reversibel med full kapasitet i begge retninger, gode trykk-egenskaper og ingen pulsering. Robust og egnet for tung kontinuerlig drift fra 60°C til 300 °C.

Anvendelsesområder: Asfalt, bitumen, råolje, sulfatsåpe, olje, voks, diesel, fargestoff, lim, lut, løsningsmiddel, plastmasse, melasse, dyrefor, sjokolade-masse, polyester, m.m.

Produktspekter

Victor tannhjulspumper er pålitelige enheter som effektivt transporterer viskøse væsker ved å bruke roterende tannhjul. Deres presise og kontinuerlige ytelse …