Froster AS | Kvalitet og kompetanse

E-post: post@froster.no    Sentralbord: 55 36 58 55    Hovedkontor: Sandviksveien 30, 5036 Bergen

Brutt vannspeil

RADONETT AIRGAP | KATEGORI 5

Fordeler med AirGap

  • Komplett leveranse, testkjørt på fabrikk
  • Levert til de fleste av Norges kommuner, og Skandinavia forøvrig
  • Tilfredsstiller NS-EN 1717 – Kategori 5 – AB – Brutt vannspeil
  • Tilfredsstiller de nye sanitærforskriftene «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» og TEK 17 som er kommunenes nye lovpålagte krav for alle vann-abonnenter
  • Skal være installert foran alle spylepunkter i pumpestasjon/renseanlegg
  • Typegodkjent og sertifisert
  • Mulighet for alarmer mot SD-anlegg
  • Med serviceluke for enkel vedlikehold i tanken
  • Kan leveres som plassbesparende hjørnemodell
  • Kapasitet opp til 72 m3/h


Få Tilbud