Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Brutt vannspeil

RADONETT AIRGAP | KATEGORI 5

Fordeler med AirGap

 • Komplett leveranse, testkjørt på fabrikk
 • Levert til de fleste av Norges kommuner, og Skandinavia forøvrig
 • Tilfredsstiller NS-EN 1717 – Kategori 5 – AB – Brutt vannspeil
 • Tilfredsstiller de nye sanitærforskriftene «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» og TEK 17 som er kommunenes nye lovpålagte krav for alle vann-abonnenter
 • Skal være installert foran alle spylepunkter i pumpestasjon/renseanlegg
 • Typegodkjent og sertifisert
 • Mulighet for alarmer mot SD-anlegg
 • Med serviceluke for enkel vedlikehold i tanken
 • Kan leveres som plassbesparende hjørnemodell
 • Kapasitet opp til 72 m3/h


Få Tilbud

  [cf7_field_to_display_page_title]