Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Radonett Airgap utvider produktsortimentet!

Med den stadige økende etterspørselen etter brutt vannspeil(kategori 5) har produsenten Radonett Airgap valgt å utvide sitt produktsortiment for å tilfredsstille kundenes etterspørsel.

 

Froster har i samarbeid med Radonett Airgap hatt et bærekraftig samarbeid omkring levering av de driftssikre aggregatene, spesielt designet for avløpspumpestasjoner- og renseanlegg. De siste årene har markedet hatt økende fokus på å sikre det offentlige drikkevannsnettet i henhold til standarden NS-EN1717. Fabrikken har sett at antall ulike applikasjonsområder har økt og utviklet sitt produktsortimenet med dette i tankene.
Den største nyheten er at flere av modellene våre er nå tilgjengelige med pumper som gir økt trykk og vannmengde som er fordelaktig der kunden trenger dette.