Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Vellykket gjennomførelse av Blue Days-messen i Bergen

Endelig messeaktivitet igjen og vi kunne stolt vise frem ny stand på messen i Grieg-hallen.

Her viste vi frem våre kvalitetsprodukter og fikk mange gode samtaler med kunder, samarbeidspartnere og andre utstillere.

Morten Dahl Sebjørnsen, daglig leder for Blue Technology Group AS, er ansvarlig for gjennomføringen av messen, og kom med følgende uttalelse:

«Blue Days messen ble gjennomført for første gang i 2021, og det var et vidt spekter av selskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner fra en samlet havnæring til stede.

Formålet til messen er å synliggjøre muligheter og legge til rette for nye forretningsmuligheter mellom selskaper og organisasjoner på tvers av havnæringene.

Alt i alt var nærmere 90 selskaper representert som utstillere på årets utgave av Blue Days. Tilbakemeldinger så langt vitner om en generell merverdi for selskapene som deltok, selv om smitterekord i Bergen begge messedagene la en liten demper på besøkstallene. Det meldes om god kvalitet på de besøkende på messen, som igjen har ført til både direkte salg under messen og godt med leads for mange av utstillerne.

Vi takker Froster for utpreget engasjement og deltakelse både i forkant av og under messedagene!

Nå starter planleggingen av neste års Blue Days messe som gjennomføres i Grieghallen 28. – 29. september 2022.»

 

Froster AS ser frem til neste års messe!