Froster AS | Kvalitet og kompetanse

E-post: post@froster.no    Sentralbord: 55 36 58 55    Hovedkontor: Sandviksveien 30, 5036 Bergen

AUSTEVOLL HAVBRUK – NORDLAND MARINE YNGEL

I 2008 leverte Froster AS 1 stk slangepumpe til Nordland Marine Yngel sitt anlegg på Lovlund.
Pumpen benyttes for pumping av levende for (plankton) til produksjonen av settefisk (torsk).

Pumpe data:
Slangemateriale: NBR
Medium: Levende plankton
Anslutninger: DN 50
Motor: 3,0 kW
Levering: 2008