Froster AS | Kvalitet og kompetanse

BIOWATER TECHNOLOGY AS

Bildene nedenfor viser noe av utstyret som Froster AS leverte til BioWater Technology AS sitt testanlegg for rensing av avløpsvann.

Testanlegget som er basert på en ny kostnadsbesparende biologisk renseteknologi er satt opp ved Tau Renseanlegg i Tønsberg.

Den nye renseteknologien benytter bakterier for å fjerne urenheter i vannet og skal føre til at vannet som blir sluppet ut er renere og derfor gir redusert grobunn for bakterier som ellers vil stjele oksygen fra sjøen. Renseanlegget er utrustet med elektronikk som gjør det mulig for BioWater å fjernstyre og overvåke renseprosessen.

Testprosjektet ble startet i slutten av 2008 og det forventes å ha resultatet klart til sommeren 2009.