Froster AS | Kvalitet og kompetanse

BYRKNES VASSVERK

Byrknes Vassverk utvidet kapasiteten og forsterket trykket i sitt eksisterende anlegg i 2004.

Vannverket valgte Froster AS til leverandør av trykkøkningspumper og styring av disse.

Haugland VVS var entreprenør.