Froster AS | Kvalitet og kompetanse

KEBONY ASA

I januar 2009 åpnet det norske treteknologiselskapet Kebony sin nye fabrikk i Skien og startet dermed en fullskala industriproduksjon av behandlet trevirke. Gjennom en patentert miljøvennlig herdingsprosess omdannes alminnelig trevirke som f.eks furu, bøk eller ask til et vedlikeholdsfritt materiale med spesielt gode tekniske og estetiske egenskaper, tilsvarende harde tropiske tresorter.

Kebony- trevike er dermed et miljøvennlig alternativ til regnskogens omdiskuterte tresorter.

Til Kebony sin fabrikk i Skien leverte Froster AS diverse pumper.
Bildene nedenfor viser noen av de leverte pumpene: