Froster AS | Kvalitet og kompetanse

LUFTDREVET MEMBRANPUMPE – IVAR LØNE

Smalahovekonge og gårdbruker Ivar Løne fra Voss er kjent over hele Norge for sin produksjon av smalahove.
I 2008 produserte og solgte Ivar Løne AS 70 000 saltede og røykte smalehovud.
Salting av hovuda blir gjort i store kar som fylles med saltlake, i denne forbindelse har Froster AS levert
luftdrevne membranpumper for pumping av saltlaken.