Froster AS | Kvalitet og kompetanse

NORWAY PELAGIC – AVD LIAVÅG

Bildet nedenfor viser Norway Pelagic AS avd Liavåg – Hjørungavåg.
Fabrikken har 66 ansatte og har en produksjonskapasitet på 750 tonn pr dag.
Produktene er fileter og pakket hel fisk.

I 2008 leverte Froster AS en Wangen eksenterskruepumpe med mateskrue for håndtering
av avfall fra fabrikken.

Pumpe data: wangen_kl65r
Wangen KL65R
Kapasitet: 50 m3/h
Løftehøyde: 2 bar
Medium: Fiskeavskjær
Matekasse: 500×700
Væskefylt akseltetning – LWD
Motorstørrelse: 18,5 kW