Froster AS | Kvalitet og kompetanse

WEYLAND AS

Weyland AS har utviklet en andregenerasjons teknologi for framstilling av biodrivstoff fra trevirke, halm
fra kornproduksjonen og andre celluloseholdige råstoffkilder.

Biodrivstoff basert på teknologi som kan utnytte slike råvarer bidrar til at fornybare energikilder kan
benyttes i stor skala i transportsektoren uten å konkurrere med matvareproduksjon om landressurser.
Bilden nedenfor viser noen av pumpene Froster as leverte til Weyland sitt pilotanlegg. Pumpeleveransen
bestod hovedsakelig av doseringspumper for sterke syrer.