Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Alle installasjons-manualer finner du HER.

 

Radonett produserer og selger tilbakestrømsbeskyttere modul AB kategori 5 i henhold til NS-EN1717, også
mer kjent under varemerket Radonett Airgap.

Radonett har ekistert på markedet siden 1994. Komponentene i tilbakestrømsbeskytteren og som anvendes
i radonavskillerne er godt utprøvd og har mer enn 150 millioner driftstimer.

For å sørge for at driftsikkerheten av deres Airgap for mange år er svært viktig at montørene følger bruks-
anvisningene.

Bruksanvisningene er kundens eiendom og skal alltid overleveres til kunden etter installasjon, dette er et garantivilkår.

Allmenne råd og anvisninger

OBS! Vannet etter tilbakestrømsbeskytteren er i kategori 5 og er teknisk vann som regnet.

Airgap 60/5 til Airgap 150/5 kan utrustes med frekvensomformer som er sterkt anbefalt ved installasjoner hvor det er kontinuerlig små vann-uttak, for eksempel
ved dosering av polymer eller kjølevann til pumper. OBS! Trykktank skal alltid monteres når frekvensomformere anvendes og ved små og hyppige vannuttak.

Når aggregatet anvendes til vannkopper for dyr må kunden opplyse dette til leverandøren slik at aggregatet leveres med trykkstrømbryter med innstillbar diferrens.
Slike installasjoner skal ha trykktank etter aggregatet og trykkstrømbryteren på aggregatet skal ha en differens på 2,5 bar eller tilsvarende. Starttrykk 2,5 bar og
stopp-trykk 5 bar. OBS! Dette gjelder ike for installasjoner som pumpestasjoner og renseanlegg der kostant vanntrykk ønskes.

For rask og enkel installasjon med høyeste driftssikkerhet og lang livstid er det av største viktighet å følge disse instrukser

OBS! Monter aggregatet så det er enkelt å komme til ulike deler og dra ikke i kabler tvers over aggregatet i tilfelle man behøver å ta det ned eller komme inn i tanken!
– Spyl alle rør før tilkobling av Airgap for å få bort eventuelle løse partikler.
– La både elektriker og rørlegger ta del av samtlige installasjonsanvisninger før installasjon.
– TIlbakestrømsbekytteren skal plasseres i frostfritt våtrom med vel fungerende drenering.
– Plassere tilbakestrømsbeskytteren så at det er enkelt å komme til ved service og vedlikehold, samt styreboksen og kassetten med nivågivere og trykkstrømbryter.
– Anvend gjerne fleksibel slange før tilkobling til rørsystemet.
– Kontrollere at maskinen alltid stanser innen 10 sekunder etter avsluttet vannuttak.

 

 

 

TILBEHØR OG EKSTRAUTSTYR


Viktig med riktig spylemunnstykke. Bilde til venstre er spyling med vårt BPS25M spylemunnstykke, 
mens bilde til høyre viser spyling med vanlig hagemunnstykke. 
Spylestrålen er mer komprimert med vårt munnstykke, som sørger for mer kraft i strålen. 
Skjæring av fett og smuss blir en lekene lett jobb med skikkelig utstyr!

Stavanger kommune v/Svein Jone er storfornøyd med spylepakkene fra Froster.