Froster AS | Kvalitet og kompetanse

E-post: post@froster.no    Sentralbord: 55 36 58 55    Hovedkontor: Sandviksveien 30, 5036 Bergen

BJØRSVIK SETTEFISK

Bjørsvik Settefisk AS (Eid av Lerøy) overtok i 2006 driften av Lindås Settefisk.

I forbindelse med ny oppstart ble anlegget omfattende oppgradert.

Det ble installert store nye dykkpumper og gamle ble renovert.

Bjørsvik Settefisk AS valgte pumper og service fra Froster AS.