Froster AS | Kvalitet og kompetanse

BJØRSVIK SETTEFISK

Bjørsvik Settefisk AS (Eid av Lerøy) overtok i 2006 driften av Lindås Settefisk.

I forbindelse med ny oppstart ble anlegget omfattende oppgradert.

Det ble installert store nye dykkpumper og gamle ble renovert.

Bjørsvik Settefisk AS valgte pumper og service fra Froster AS.