Froster AS | Kvalitet og kompetanse

E-post: post@froster.no    Sentralbord: 55 36 58 55    Hovedkontor: Sandviksveien 30, 5036 Bergen

Homa dykkpumper

MONTERT HOS DOMSTEIN I KALVÅG

Bildet viser 6 m³ tank innmontert 2 stk. DN125, 15 kW dykkpumper med kutteanordning.

Pumpene håndterer alt prosessvann fra Domstein sitt anlegg på Kalvåg.

Applikasjonen ansees for vanskelig på grunn av stort innslag av partikler fra produksjonen og mange driftstimer pr. døgn.

Froster AS har levert en komplett pumpestasjon med tank, geiderør, koplingsføtter, pumper og styreskap.