Froster AS | Kvalitet og kompetanse

DOMSTEIN KALVÅG AS

Den selvsugende sentrifugalpumpen  benyttes her til utpumping av sløyeavfall (fiskeavskjær) og sjøvann.

Domstein Kalvåg AS har tidligere hatt store problemer med dykkpumper på denne installasjonen. Disse problemene er nå løst.

Tilsvarende pumpe er også levert til Domsteins anlegg for pelagisk fisk (kvitfisk) i Måløy.

Aggregatet er levert i komplett syrefast stål med 15 kW motor. Pumpen suger 4,5 meter fra oppsamlingstank under gulvnivå. På sugesiden er det montert offerande for å oppnå bedre LCC (Life Cycle Cost).

Utførende rørlegger: S.H. Nesbakk
Leveringstidspunkt: August 2001.