Froster AS | Kvalitet og kompetanse

VADHEIM ELEKTROKJEMISKE FABRIKKER

I forbindelse med nytt sjøvannsinntak til kjøletårnet hos Vadheim Elektokjemiske Fabrikker AS ble en forsterket selvsugende sentrifugalpumpe
valgt. Den selvsugende løsning ble valgt for å unngå problemer med fylling / oppstart av pumpen fra ”tørr” tilstand.

Bildet viser Vadheim Elektrokjemiske Fabrikker AS der Froster AS har levert pumpe for sjøvannsinntak.

Pumpen er levert med syrefast aksling og løpehjul, samt sinkanoder for korrosjonsbeskyttelse.
Lagerbukken er forsterket.

Leveringstidspunkt: Mars 2004