Froster AS | Kvalitet og kompetanse

HALLIBURTON – MUD-PUMPER – ATEX SONE 1

Bildene nedenfor viser en pumpeskidd for mud som ble levert til Hallliburton i 2009. Skidden er utstyrt med 2 stk Wangen eksenterskruepumper med tørrkjøringsvakt og doble mekaniske akseltetninger med komplett sperrevæske-enhet.