Froster AS | Kvalitet og kompetanse

SAULEKILEN RENSEANLEGG – ARENDAL KOMMUNE

Bildene nedenfor er fra Saulekilen Renseanlegg i Arendal kommune.
De har 2 stk Wangen pumper med mateskrue installert for pumping av slam.
Den ene av pumpen har også brobrekker i matekassen, dette er for å hindre at tørre medier skal ”hope” seg opp langs veggene i matekassen.

Pumpe data:
Wangen KL50RQ 60.4
Løftehøyde: 12 bar
Medium: Slam (Ts= 25/30%)
Motorstørrelse: 5,5 kW