Froster AS | Kvalitet og kompetanse

BIRAL SIRKULASJONSPUMPER TYPE EBZ MONTERT HOS TINE BYRKJELO

Bildet viser Biral sirkulasjonspumper type EBZ montert og levert av York Refrigeration på TINEs nyanlegg i Sogn- og Fjordane.

Anlegget tar i mot 100 mill. liter melk i året og har 85 ansatte. Det har i forbindelse med anlegget vært spesiell fokus på ENØK. I denne sammenhengen benyttes vann fra Myklebustadselva til kjøleprosessen. Pumpene er montert i forbindelse med kjøleanlegget og har fungert prikkfritt siden oppstart.