Froster AS | Kvalitet og kompetanse

NORDMILJØ AS – AVD HELGELANDSBASE

Helgelandsbase er en oljeforsyningsbase som ligger i Sandnessjøen i Nordland. Basen støtter
oljefeltene utenfor kysten av Helgeland, hvor Nornefeltet til Statoil er det største av dem. I snart 25 år
har oljebasen i Sandnessjøen holdt leteriggene på Nordlandssokkelen med forsyninger av varer og
utstyr.

Bildet nedenfor viser Wangen eksenterskruepumpe levert til Normiljø AS som er lokalisert på
Helgelandsbasen. Normiljø AS sin avdeling på Helgelandsbasen håndterer alle typer avfall fra
offshorevirksomheten i Norskehavert, bl.a. borekaks, boreslam og også rengjøring av tanker på
supplybåter

xsp_wangen_skygge

Wangen eksenterskruepumper leveres med oljefylt mekanisk akseltetning (LWD), kraftig selvsentrerende
lagerbukk og kraftoverføring til rotor ved hjelp av robust kardangledd (ikke konvensjonelt pinneledd)

Kraftig lagerbukk

Kraftig lagerbukk

Robust kardangledd

Robust kardangledd