Froster AS | Kvalitet og kompetanse

RIEBER & SØN ASA – TORO

Etter en grundig evaluering av ulike doseringsalternativer for meget slitende, tørr og viskøs applikasjon med høyt saltinnhold, ble et komplett doserings system valgt. I systemet inngikk en Wangen eksenterskruepumpe type KL50R som doseringspumpe.

Bildet viser en Wangen eksenterskruepumpe med mateskrue og forsterket rotor/statorsystem i hardplast for pumping av slitende medium ved Toro fabrikken i indre Arna, Bergen.

Leveringstidspunkt: Februar 2006