Froster AS | Kvalitet og kompetanse

WANGEN EKSENTERSKRUEPUMPER LEVERT TIL HORDAFOR A/S

Bildet viser Wangen eksenterpumpe montert om bord i Hordafor II

Hordafor A/S ble etablert i 1983 for å være en problemløser innen oppdrettsnæringen ved å ta hånd om alle biproduktene fra både oppdrett, slakterier og videreforedling.  I år 2000 tok Hordafor imot 60.000 tonn råvarer fra hele nordsjøbassenget ved hjelp av fem tilpassede vogntog og fire båter. Bildet viser Hordafor II
Froster har levert en komplett pakke med store eksenterskruepumper til Hordafor sine ensileringslinjer. Pumpene er spesial¬designet for å kunne tåle tøffe drifts¬forhold både på landanlegg og om bord i båtene Pumpe¬kapasiteten er 150-200 m3/h. Spesielt er det tatt hensyn til krystallisering rundt den mekaniske akseltetningen, store mekaniske krefter i forbindelse med motorisering og drift. Pumpene er levert med henholdsvis 45 og 55 kW tannhjulsmotorer. Systemene er frekvens¬regulert.