Froster AS | Kvalitet og kompetanse

SALHUS MUSEUM

Salhusmusem eller Norsk Trikotasjemuseum er en del av museumssenteret i Salhus og ble etablert i 2004.

Senteret er organisert som en stiftelse. Muset holder til i de gamle driftsbygningene til tidligere Salhus Tricotagefabrik.
Muset skal ta vare på kunnskap knyttet til produksjonsmaskiner og utstyr samt formidle kunnskap om livet og mennesker.

I 2005/2006 har muset gjennomgått en omfattende modernisering og utvidelse.
I forbindelse med oppgraderingen og utvidelse av det vannbårende varmeanlegget ble Froster AS sine Biral pumper valgt.

Entreprenør var Bravida AS og grossist Heidenreich AS