Froster AS | Kvalitet og kompetanse

SCANBIO LYSØYSUND AS

Scanbio Lysøysund AS er Norges første fabrikk for resirkulering av matavfall i større industriell skala.

Etableringen av fabrikken var et resultat av et nært og godt samarbeid med Miljøverndepartementet, Statens Forurensningstilsyn (SFT), Sør-Trøndelag Fylke og Bjugn kommune.

Fabrikken er reist på tradisjonsrik grunn ved ombygging av en tidligere fiskemelsfabrikk, som ble nedlagt i 1996.

Lysøysund er et ensidig industristed. Den store arbeidsledigheten er nå forsvunnet, og optimismen er tilbake i lokalsamfunnet. Den nye fabrikken ble offisielt åpnet av statsekretær i miljøverndepartementet, Jesper Simonsen, den 9. september 1998.
Frost var ansvarlig for prosjektet hos den har vært totalleverandør av pumper til fabrikken. Det er levert pumpeenheter for ulike formål,  deriblant også en leveranse av selvsugende sentrifugalpumper

To selvsugende sentrifugalpumper type 80 montert hos Scanbio Lysøysund AS for pumping av HNO3 (65%) og NaOH (ph12) ved 40 oC Pumpene er levert som aggregat i syrefast materiale. Kapasiteten er ca. 25 m3/h mot 1,7 bar. Motorstørrelsen er 5,5 kW.