Froster AS | Kvalitet og kompetanse

AUSTEVOLL HAVBRUK – NORDLAND MARINE YNGEL

I 2008 leverte Froster AS 1 stk slangepumpe til Nordland Marine Yngel sitt anlegg på Lovlund.
Pumpen benyttes for pumping av levende for (plankton) til produksjonen av settefisk (torsk).

Pumpe data:
Slangemateriale: NBR
Medium: Levende plankton
Anslutninger: DN 50
Motor: 3,0 kW
Levering: 2008