Froster AS | Kvalitet og kompetanse

SKRETTING AS

Skretting AS valgte i 2005 Froster AS som leverandør av slangepumpe til en krevende sjøvannsinstallasjon etter store problemer knyttet til drift av sentrifugalpumpe.

Slangepumpen jobber under svært krevende driftsforhold med høye trykk og fare for tørrkjøring.
Pumpen er utstyrt med tørrkjøringsvakt.