Froster AS | Kvalitet og kompetanse

Produktspekter

MONTERT HOS DOMSTEIN I KALVÅG Bildet viser 6 m³ tank innmontert 2 stk. DN125, 15 kW dykkpumper med kutteanordning. Pumpene …

Bjørsvik Settefisk AS (Eid av Lerøy) overtok i 2006 driften av Lindås Settefisk. I forbindelse med ny oppstart ble anlegget …